Wzory Przemysłu Domowego Włościan na Rusi („Wzory”), Lwów 1880–1889

– Ewa Manikowska

View Gallery

„Przyjaciel Ludu”

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Popularne czasopisma ilustrowane

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Albumy portretów polskich królów i sławnych Polaków

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

„Wspomnienia Wielkopolski” Edwarda Raczyńskiego (1842–1843)

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

„Dwory polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem” Leonarda Durczykiewicza (1912)

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Exhibition of Antiquities and Objects of Art in Warsaw (1856/7)

– Aleksandra Fedorowicz-Jackowska

View Gallery