„Wspomnienia Wielkopolski” Edwarda Raczyńskiego (1842–1843)

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

„Dwory polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem” Leonarda Durczykiewicza (1912)

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Exhibition of Antiquities and Objects of Art in Warsaw (1856/7)

– Aleksandra Fedorowicz-Jackowska

View Gallery