Sień Gdańska (Danziger Diele)

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Kolekcja Lessera Giełdzińskiego w Gdańsku

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Zbrojownia w Jarocinie

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Muzeum im. Wodzińskch w Dreźnie

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Kolekcja Atanazego Raczyńskiego:
Zbiór arcydzieł i wizja niemieckiej sztuki współczesnej w kosmopolitycznym Berlinie i prowincjonalnym Poznaniu

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Städtisches Museum (Muzeum Miejskie) w Toruniu

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Waplewo Sierakowskich – kolekcja polskiej arystokracji w Prusach Zachodnich

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Zbiory Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Kolekcja Wacława Mieczkowskiego w Niedźwiedziu

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

The Archaeological Cabinet of the Jagiellonian University

– Marzena Woźny

View Gallery

Zbrojownia w Rogalinie

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Sala Mauretańska w Kórniku

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Winna Góra

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery