Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Biblioteka Państwowa im. Wróblewskich i Muzeum Ikonograficzne w Wilnie

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Towarzystwo Naukowe Krakowskie

– Marzena Woźny

View Gallery

Józef Łepkowski i Katedra Archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

– Marzena Woźny

View Gallery

Komisja Historii Sztuki Akademii Umiejętności

– Wojciech Walanus

View Gallery

Gabinet Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

– Wojciech Walanus

View Gallery

Muzeum Prowincji Zachodniopruskiej (Westpreußisches Provinzialmuseum) w Gdańsku

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku (Kunstgewerbemuseum)

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Muzeum Archeologiczne Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności

– Marzena Woźny

View Gallery

Muzeum polskiego Towarzystwa Naukowego w Toruniu

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Muzeum Miejskie (Stadtmuseum) w Gdańsku

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Städtisches Museum (Muzeum Miejskie) w Toruniu

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Königlich Preussische Messbild-Anstalt (Królewski Instytut Pomiarowy) w Berlinie

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Zbiory Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Wyprawy inwentaryzacyjne pierwszego pruskiego konserwatora zabytków Ferdinanda von Quasta

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Fotograficzne wyprawy Albrechta Meydenbauera po wschodnich prowincjach Cesarstwa

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i jego zbiory

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Historische Gesellschaft für die Provinz Posen i jego zbiory

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej

– Marzena Woźny

View Gallery

The Cracow’s Academy of Learning’s Research on Caves

– Marzena Woźny

View Gallery

The Archaeological Cabinet of the Jagiellonian University

– Marzena Woźny

View Gallery

Towarzystwo Zbieraczów Starożytności Krajowych w Szamotułach

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery