Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i jego zbiory

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Historische Gesellschaft für die Provinz Posen i jego zbiory

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej

– Marzena Woźny

View Gallery

The Cracow’s Academy of Learning’s Research on Caves

– Marzena Woźny

View Gallery

The Archaeological Cabinet of the Jagiellonian University

– Marzena Woźny

View Gallery

Towarzystwo Zbieraczów Starożytności Krajowych w Szamotułach

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery