Mapy

– Marzena Woźny

View Gallery

Dyskusja wokół powstania Muzeum Nauki i Sztuki w Wilnie

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Badania Akademii Umiejętności w Bilczu Złotym, d. pow. Borszczów

– Marzena Woźny

View Gallery

Badania jaskini w Kopie Magury w Tatrach na początku XX wieku

– Marzena Woźny

View Gallery

Poszukiwania archeologiczne Włodzimierza Demetrykiewicza na terenie Wschodniej Galicji

– Marzena Woźny

View Gallery

Maszyna gliptyczna i ilustracje numizmatyczne

– Wojciech Walanus

View Gallery

Projekcja „obrazów świetlnych”

– Wojciech Walanus

View Gallery

Zabytki protestanckie w Wielkopolsce

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Wit Stwosz i kwestia pochodzenia artysty

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu: lokalna inicjatywa i kwestia narodowości astronoma

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Współpraca Włodzimierza Demetrykiewicza i Mariana Wawrzynieckiego przy inwentaryzacji grodzisk galicyjskich w latach 1907–1911

– Marzena Woźny

View Gallery

Zamek cesarski, reprezentacyjna dzielnica i miasto-rezydencja – Poznań w polityce cesarskiej na początku XX wieku

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Meble gdańskie

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

The surveys of wooden synagogues in Eastern Europe at the turn of the 20th century

– Ewa Manikowska

View Gallery

Surveys of Church Bells at the time of the First World War

– Ewa Manikowska

View Gallery

Rydzyna: ziemia, pałac a kwestia dziedzictwa narodowego

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

The Cracow’s Academy of Learning’s Research on Caves

– Marzena Woźny

View Gallery

The Gniezno and the Novgorod/Płock Doors and the Power of Scientific Reproduction

– Ewa Manikowska

View Gallery

Józef Łepkowski’s Archaeological Map of the Vistula Basin

– Marzena Woźny

View Gallery

Złota (Królewska) Kaplica w katedrze poznańskiej

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Drzwi Gnieźnieńskie i Płockie (Nowogrodzkie)

– Kamila Kłudkiewicz

View Gallery

Typy ludowe: nauka, fotografia, tożsamość

– Ewa Manikowska

View Gallery

Napoleonic Wars Memorabilia

– Ewa Manikowska

View Gallery

Pisanki

– Ewa Manikowska

View Gallery

Archeologiczne fałszerstwo z Doliny Mnikowskiej

– Marzena Woźny

View Gallery