Archeologiczne fałszerstwo z Doliny Mnikowskiej

– Marzena Woźny

This entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.


Archeologia prehistoryczna, jako dyscyplina naukowa, powstała w połowie XIX wieku. Przed stu kilkudziesięciu laty badacze wciąż jeszcze nie znali odpowiedzi na wiele pytań. Zagadnienia, które w świetle dzisiejszego stanu wiedzy wydają się oczywiste, wzbudzały niegdyś kontrowersje i stawały się przedmiotem burzliwych naukowych dyskusji. W tamtych pionierskich czasach znacznie łatwiej niż dziś można było paść ofiarą oszustwa.

Przekonał się o tym Gotfryd Ossowski (1835–1897), jeden z najwybitniejszych polskich archeologów XIX stulecia. Był on geologiem, obywatelem Cesarstwa Rosyjskiego. Do Krakowa przybył w roku 1879, mając już za sobą pobyt w Toruniu, gdzie zorganizował muzeum archeologiczne i prowadził badania wykopaliskowe na terenie Prus Królewskich. Z ramienia Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności (AU) prowadził zakrojone na szeroką skalę badania jaskiń podkrakowskich, ojcowskich i tatrzańskich. Delegowany przez sekcję wykopalisk Komisji Archeologicznej AU prowadził również wykopaliska na Podolu i Pokuciu, między innymi badając Wielki Kurhan Ryżanowski i kontynuując wcześniejsze badania Adama Honorego Kirkora (1818–1886) na stanowiskach kultury trypolskiej w Wasylkowcach i Bilczu Złotym.

W 1879 roku, w trakcie badań prowadzonych z ramienia Komisji Antropologicznej AU Ossowski natknął się na jaskinie w Wąwozie Mnikowskim. Prowadzone tam wykopaliska kontynuował w następnych latach, zatrudniając stosunkowo dużą liczbę robotników. Wydobyte tam artefakty zaczęły jednak wzbudzać kontrowersje wśród krakowskich i europejskich uczonych.  Archeolodzy francuscy – Émile Cartailhac (1845–1921), Gabriel de Mortillet (1821–1898) i  Ernest Chantre (1843–1924) – otwarcie podważali ich autentyczność. Uczeni nie byli jednak w stanie przyjąć w tej sprawie jednomyślnego stanowiska – część opowiadała się za fałszerstwem, a część za autentycznością wyrobów z Mnikowa. Chcąc ostatecznie rozstrzygnąć te wątpliwości, w latach 80. XIX wieku Akademia Umiejętności w Krakowie powołała specjalny komitet, który zajął się kwestią autentyczności domniemanych zabytków. Na jego czele stanął archeolog, Józef Łepkowski (1826–1894), a w skład tego gremium weszli także: Alojzy Alth (1819–1886), geolog i paleontolog, Izydor Kopernicki (1825–1891), antropolog i archeolog, Jan Nepomucen Sadowski (1814–1897), archeolog i etnograf oraz sam Gotfryd Ossowski. Prowadzili oni skrupulatne badania, korzystając z metod dostępnych wówczas nauce. Członkowie komitetu korzystali ponadto m.in. z opinii czeskiego uczonego – Jana Nepomuka Woldřicha (1834–1906), profesora geologii i paleontologii w Pradze. Na jego prośbę Ossowski przesłał do Wiednia kilkanaście budzących wątpliwości artefaktów. Członkowie wiedeńskiego Towarzystwa Antropologicznego – Josef Szombathy (1853–1943) i Matthäus Much (1832–1909) – uznali je za falsyfikaty. Sam Woldřich był jednak przekonany, że powstały one w pradziejach. Po długich pracach komitet uznał jednak artefakty mnikowskie za autentyki.

Głośna ta sprawa została wyjaśniona dopiero na przełomie lat 20. i 30. w XX wieku. Po kilkudziesięciu latach od odkrycia okazało się, że przedmioty te rzeczywiście były falsyfikatami, a Ossowski został oszukany przez robotników, którzy podrzucali wykonane przez siebie przedmioty na eksplorowane przez niego stanowisko. Sprawę tę wyjaśniono dzięki młodym krakowskim archeologom, którym w 1929 roku udało się dotrzeć do dawnych pracowników Gotfryda Ossowskiego, będących w tym czasie już w sędziwym wieku. Przyznali oni, że jako chłopcy w czasie badań podrzucali na stanowisko wykonane przez siebie falsyfikaty. W 1930 roku sprowadzono trzech dawnych pracowników wykopaliskowych z Mnikowa do Muzeum Archeologicznego PAU, gdzie wskazali sfałszowane artefakty.

Print This Post

Podstawowe źródła i literatura

  • Dokumenty dot. działalności Komisji Antropologicznej AU, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
  • Zbiór artefaktów i zabytków z jaskiń mnikowskich, Muzeum Archeologiczne w Krakowie.
  • Włodzimierz Demetrykiewicz, Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU (1929, 1930)
  • Godfryd Ossowski, Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej (1880, 1881, 1882)
  • Sprawa wykopalisk mnikowskich. Dodatek do tomu IX-go Zbioru wiadomości do Antropologii krajowej, Kraków 1885