This entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Daty ramowe projektu to z jednej strony rok inauguracji Świątyni Sybilli w Puławach (1801), z drugiej – rok podpisania Układu Generalnego między Polską a ZSSR (1927), który zakończył m.in. negocjacje dotyczące rewindykacji dóbr kultury na mocy XI art. traktatu ryskiego z 18 marca 1921 r.


Oś czasu będzie stopniowo uzupełniana i rozbudowywana.

1795

Otwarcie Cesarskiej Biblioteki Publicznej

This entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Jej podstawą był wywieziony do Rosji księgozbiór warszawskiej Biblioteki Załuskich. Pod dyrekcją Aleksieja Olenina wyodrębniona została kolekcja Rossica, czyli wszelkiego rodzaju publikacji dotyczących Rosji publikowanych w językach innych niż rosyjski. Od lat 80. w jej ramach funkcjonował odrębny oddział zbiorów fotograficznych, który został wyodrębniony przez Vladimira Stasova.

Czytelnia Inkunabułów w Rosyjskiej Bibliotece Publicznej, rycina, 1881
1801

Inauguracja Świątyni Sybilli w Puławach

1837

Założenie spółki litograficznej Lemercier, Bénard et cie.

This entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Spółka w 50., 60. i 70. była największym i najważniejszym paryskim zakładem litograficznym specjalizującym się także w chromolitografii i heliograwiurze. W zakładzie wykonywane były prestiżowe zlecenia z ośrodków zagranicznych, w tym także ze wschodniej Europy.

Tablica z Album Wileńskie, wydanego w zakładzie Lemercier et cie, 1849, chromolitografia. Muzeum Narodowe w Warszawie
1845

Założenie Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego w Petersburgu

This entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Jedno z najstarszych towarzystw geograficznych na świecie. Miało filie m.in. w Irkucku, Wilnie, Kijowie i Omsku. Inicjowało badania geograficzne i etnograficzne na terenie Imperium, w szczególności w azjatyckich dominiach. Członkami Towarzystwa było wielu badaczy i amatorów z prowincjonalnych ośrodków imperium.

Album z wyprawy Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego wzdłuż rzeki Amur. Biblioteka Kongresu
1852

Otwarcie Museum of Manufactures (w 1857 roku przemianowanego na South Kensington Museum)

This entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Pierwsze muzeum wzornictwa i rzemiosł (przemysłowe), które posłużyło za model dla kilkudziesięciu instytucji tego typu zakładanych w drugiej połowie XIX wieku w Europie, Australii i Stanach Zjednoczonych.

Ekspozycja w South Kensington Museum, 1859, fotografia, Victoria & Albert Museum
1853

Początek wojny krymskiej

This entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

(1853–1856) Pierwszy konflikt wojenny uwieczniony na fotografii. Rogera Fentona, którego wyprawę na front sponsorował jeden z londyńskich wydawców, uznaje się za pierwszego fotoreprotera wojennego. Odtąd konfliktom zbrojnym zawsze towarzyszyła fotografia, która w tym okresie miała charakter oficjalny i kontrolowany. W wojnie Rosyjsko-Tureckiej w latach 1877–1878, np., fotografem wojsk rosyjskich był polski fotograf z Odessy, Karol Józef Migurski (lata życia nieznane).

Roger Fenotn, oficerowie armii brytyskiej, 1855, fotografia, Biblioteka Kongresu
1899

Założenie Muzeum Starożytności i Sztuki (przemianowanego w 1904 r. na Muzeum Sztuki, Przemysłu i Nauki) w Kijowie

This entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Pierwsze publiczne ukraińskie muzeum narodowe.

Projekt gmachu Muzeum Starożytności i Sztuki w Kijowie, rysunek
1900

This entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Pierwsza ekspozycja poświęcona Litwie zaprezentowana została na wystawie światowej w Paryżu.

 

1909

Początek wielkiego projektu dokumentacyjnego „Archiwa Planety”

This entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Z inicjatywy Alberta Kahna, francuskiego bankiera i filantropa, w latach 1909–1932 zostały zorganizowane wyprawy dokumentacyjne na wszystkie kontynenty, których celem było udokumentowanie za pośrednictwem najnowocześniejszych technik fotograficznych (autochrom i film). Europa Wschodnia jest niemal pominięta w tej kolekcji.

Stéphane Passet, Mongolie, 1913, autochrom, Archiwum Planety, Musée Albert-Kahn
1912

Pierwsza wyprawa etnograficzna Szymona An-skiego do Strefy Osiedlenia

This entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Wyprawy etnograficzne Szymona An-skiego do Strefy Osiedlenia trwają do 1914 roku. Pierwsze naukowe badania dotyczące kultury i dziedzictwa żydowskiego w Europie Wschodniej. Ważnym narzędziem wypraw była fotografia.

Salomon Yudovin, Krawiec z Krzemieńca w guberni wołyńskiej, 1914, fotografia. Rosyjskie Muzeum Etnograficzne