Kierownik projektu:

Ewa Manikowska – (dr hab.) pracuje w Instytucie Sztuki PAN i Muzeum Narodowym w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na historii kolekcjonerstwa, fotografii dokumentacyjnej, zagadnieniach dziedzictwa kulturowego i restytucji. Autorka książki Photography and Cultural Heritage in the Age of Nationalisms. Europe’s Eastern Borderlands (1867–1945) (Bloomsbury 2019).

Zespół:

Kamila Kłudkiewicz – (dr) pracuje w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą kolekcjonerstwa europejskiego, kultury materialnej i sztuki XIX wieku. Jest autorką książki Wybór i konieczność. Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku (Poznań 2016).

Wojciech Walanus – (dr) kierownik Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ i projektu badawczego „Fotografie dzieł sztuki polskiej ze zbiorów Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie naukowe, digitalizacja, wydanie katalogu”. Jego zainteresowania naukowe obejmują rzeźbę późnogotycką Europy Środkowej, dzieje fotografii dokumentacyjnej i problematykę archiwów fotograficznych z zakresu dziedzictwa kulturowego.

Marzena Woźny – (dr) kierownik Archiwum w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Zajmuje się historią archeologii, a jej obecne zainteresowania koncentrują się na Galicji w XIX wieku. Jest autorką wywiadu rzeki z prof. Janem Machnikiem i książki Włodzimierz Demetrykiewicz (1859–1937). Prehistoryk z przełomu epok (Kraków 2018).

Aleksandra Fedorowicz-Jackowska – doktorantka Instytutu Sztuki PAN. Zajmuje się XIX-wiecznymi publikacjami ilustrowanymi fotograficznie. Autorka strony internetowej projektu.